Skolebestyrelsens opgave er, som nævnt i styrelsesvedtægterne for Hvidovre kommune:

Styrelsesvedtægten kan ses på skolens kontor.

Skolebestyrelsen har det overordnede ansvar, medens skolens leder har ansvaret for den daglige drift. Det betyder, at problemer i dagligdagen drøftes med skolens leder, medens holdninger og principper kan drøftes med skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen består af:

Forældrerepræsentanternevælges for 4 år ad gangen, næste gang i 2014. Skolebestyrelsen deltager gerne i forældremøder og lignende arrangementer, da dialogen med forældrene er vigtig for arbejdet i skolebestyrelsen.