På Frydenhøjskolen består kontaktforældrerådet af kontaktforældrene, der er valgt i hver klasse.

Kontaktforældrerådet er et "selvstyrende" organ, idet det er rådet selv, der bestemmer, hvilke opgaver og emner de ønsker at beskæftige sig med. Skolebestyrelsen sikrer, at de ønskede aktiviteter gennemføres, hvilket kan være forældrerådsmøder, stormøder med forældrene, foredragsaftener, studiekredse m.v.

Kontaktforældrerådet sikrer på denne måde, at informationer, holdninger og ideer udveksles mellem på den ene side skolebestyrelse og skoleledelse, og på den anden side forældrene.

I KLASSERÅDSMAPPEN er kontaktforældrerådets struktur og opgaver nærmere beskrevet.